№ 23 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ОНОМАСТИКИ

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ В ТОПОНІМІЇ ОДЕЩИНИ ЯК НАСЛІДОК ДЕКОМУНІЗАЦІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ Й ПРОБЛЕМИ PDF
Г. Ю. Касім 7-17
ВІДТОПОНІМНІ ПРІЗВИЩА БОЛГАР ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
В. О. Колесник 17-30

ЛЕКСИКА, ГРАМАТИКА СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ ТА ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ

МІСЦЕ СЛЕНГОВИХ НОМІНАЦІЙ ОСОБИ У ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОСВІДОМОСТІ PDF
С. В. Дмитрієв 31-41
НЕОЗАПОЗИЧЕННЯ – НАЗВИ ОСІБ У СУЧАСНИХ ЗМІ: СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІЇ PDF
Е. Е. Мінкевич 42-50
СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСЕМ-КОГНАТІВ ВОЛЯ / ВОЉА В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СЕРБСЬКІЙ МОВАХ PDF
О. М. Новак 50-58
АФІКСАЦІЯ ЯК СПОСІБ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ МЕТАМОВИ ЛІНГВІСТИКИ В СЕРЕДНЬОПОЛЬСЬКУ ТА НОВОПОЛЬСЬКУ ДОБУ PDF
В. В. Тожиєва 58-68
СЕМАНТИЧНА ДИНАМІКА НУЛЬОВОГО КВАНТИФІКАТОРА В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ PDF (Русский)
М. Ф. Шацька 69-80
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ РІШЕННЯ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЕРБСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ БІЛОРУСЬКОЮ МОВОЮ PDF
В. І. Ярмак 80-89

СЛОВ’ЯНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ, ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ, ФОЛЬКЛОР І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ „HEJ, SOKOŁY!”: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ КОНТЕКСТИ ТА СМИСЛОВІ ДОМІНАНТИ PDF
Н. Ф. Баландіна 90-104
МОВНІ МАРКЕРИ АВТО- И ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ PDF (English)
O. A. Voytseva 104-117
ЩЕ ПРО ПИТАННЯ ПОХОДЖЕННЯ ШИКИРЛІЙСЬКИХ І ДЕЯКИХ ІНШИХ БОЛГАР УКРАЇНИ PDF (Български)
Ив. Г. Iлiєв 118-131
ПРО СИМВОЛІКУ ЦІЛЮЩИХ ТРАВ В ІДІОСТИЛІ СЕРГІЯ ЄСЕНІНА PDF (Polski)
Йоланта Кур-Кононович 131-147
НАЗВИ ВИДІВ КВІТІВ У НАРОДНИХ ПІСНЯХ ВАРМІЇ І МАЗУР PDF (Polski)
Е. Лехоцька 148-164
АДАМ МІЦКЕВИЧ: ОСОБИСТІСТЬ НА ПОГРАНИЧЧІ КУЛЬТУР PDF (Polski)
А. Т. Малиновський 164-176
ГОСТИННІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХIХ СТОЛІТТЯ: РИТУАЛ – АНТРОПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ – КУЛЬТУРНА УНІВЕРСАЛІЯ PDF
А. Т. Малиновський 176-185
ҐЕНДЕРНИЙ СТЕРЕОТИП ФЕМІННОСТІ В КОНТЕКСТІ РИТУАЛІВ НА РІЗДВЯНІ СВЯТА В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ PDF
О. В. Яковлєва 185-196