СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСЕМ-КОГНАТІВ ВОЛЯ / ВОЉА В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СЕРБСЬКІЙ МОВАХ

Автор(и)

  • О. М. Новак Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-0613.2019.23.183122

Ключові слова:

когнати, міжмовні омоніми, семантичний обсяг, українська мова, сербська мова

Анотація

У статті представлений аналіз структури та обсягу значення лексеми „воля” в українській та сербській мовах в семасіологічному та перекладацькому аспектах. Об’єктом дослідження є когнати воля / воља. Предметом дослідження обрано семантичний обсяг лексем з коренем вол’-. Мета дослідження полягала у порівняльному аналізі структури та обсягу значення лексеми воля / воља та похідних від неї в українській та сербській мовах. Дослідженню підлягали різнорівневі мовні одиниці та явища, що пов’язані з лексикою, словотвором, фразеологією слов’янських мов, а також культурна конотація досліджуваних одиниць. Як матеріал дослідження використовувалися дані тлумачних та етимологічних словників.

Висновки: здійснивши порівняльний аналіз семантичного обсягу когнату 'воля', ми виявили, що етимологічно тотожні слова з коренем вол’- в сучасних українській і сербській мовах мають різний семантичний і дериваційний потенціал, а також різні значення, що сформувалися в результаті дивергенції семантичної структури. Такі лексеми складають корпус міжмовних омонімів і паронімів, мають різну семантичну та стилістичну сполучуваність, а також різне конотативне значення. Хибні друзі перекладача – похідні лексеми з коренем вол- вимагають особливої уваги при навчанні слов’янських мов як іноземних. Практичне застосування результатів дослідження пов’язане з можливістю їх використання у практиці викладання сербської та інших слов’янських мов як іноземних в інослов’янскому оточенні та при перекладі.

Посилання

Akulenko V. V. Voprosy internatsionalizatsii slovarnogo sostava yazyka. Khar'kov : Izd-vo Khar'k. un-ta, 1992. 213 p.

Etymolohichnyy slovnyk ukrayins'koyi movy : u 7 t. / hol. red. O. S. Mel'nychuk. K.: Nauk. dumka, 1982–2006.

Zhayvoronok V. Znaky ukrayins'koyi etnokul'tury : Slovnyk-dovidnyk. K. : Dovira, 2006. 703 p.

Lyakhova O. Slovotvirnyy aspekt v analizi kontseptu VOLYa. Visnyk Kharkivs'koho nats. un-tu imeni V. N. Karazina. Seriya “Filolohiya” (74). P. 124–129.

Meye A. Vvedenie v sravnitel'noe izuchenie indoevropeyskikh yazykov. M.; L.: Gos. sots.-ekon. izd-vo, 1938. 512 p.

Novak O. N. Aksionim lepota v serbskoy lingvokul'ture // Mova. Odesa: Astroprint, 2016. № 26. P. 47–51.

Novak O. N. Analiz semanticheskogo ob’ema leksem tsennost' / vrednost' v russkom i serbskom yazykakh // Mova. Odesa: Astroprynt, 2017. № 28. P. 98–102.

Otashevyћ Ђ. Frazeoloshky rechnyk srpskoh јezyka. Oko 25 000 chl. Novy Sad : Prometeј, 2012. 1045 p.

Rechnyk srpskokhrvatskoh kњyzhevnoh јezyka. Matytsa Srpska : v 6 t. / [ur. odbor M. Stevanovyћ y dr.]. Novy Sad–Zahreb, 1967–1976.

Slovnyk ukrayins'koyi movy : v 11 t. / AN URSR. In-t movoznavstva; red. I. K. Bilodid. Kyyiv, 1970–1980.

Staroslavyanskiy slovar' (po rukopisyam X–XI vekov) / red. R. M. Tseytlin, R. Vecherka, E. Blagova. M.: Rus. yaz., 1994. 842 p.

Fasmer M. Etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka. V 4 t. / per. s nem. i dop. O. N. Trubachev. M.: Progress, 1986. T. I–IV.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-27

Номер

Розділ

ЛЕКСИКА, ГРАМАТИКА СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ ТА ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ