АФІКСАЦІЯ ЯК СПОСІБ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ МЕТАМОВИ ЛІНГВІСТИКИ В СЕРЕДНЬОПОЛЬСЬКУ ТА НОВОПОЛЬСЬКУ ДОБУ

Автор(и)

  • В. В. Тожиєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-0613.2019.23.183123

Ключові слова:

лінгвістична термінологія, спосіб термінотворення, афіксація, префіксація, суфіксація, конфікcація, польська мова

Анотація

Статтю присвячено розгляду афіксального способу творення лінгвістичної термінології польської мови протягом ХVI ст.–1939 р. Продуктивним різновидом афіксального термінотворення була суфіксація, представлена різними формантами. Префіксацією та конфіксацією утворено незначну кількість спеціальних лексем, проте останні набули поширення в новопольську добу, що пояснюється розвитком і поглибленням лінгвістичних знань. Афіксація відіграла вагому роль на етапі становлення лінгвістичної термінології, сприяла заміні описових конструкцій однослівними номінаціями, які відповідали вимогам системності, точності, cтислості, що належать до рекомендованих засад у сучасному термінотворенні.

Посилання

Bagmut A. Y. Shlyakhi rozvitku ukraїns'koї lіngvіstichnoї termіnologії. Slavyanskaya lingvisticheskaya terminologiya [Ways of development of Ukrainian linguistic terminology. Slavic linguistic terminology]. Kiev: Science. Opinion, 1984. P. 54–59.

Voytseva O. A. Vodogospodars'ka leksika pol's'koї movi : vіd davnini do suchasnostі [The water language of the Polish language: from ancient times to the present]. Chernivtsi: Bukrek, 2010. 424 p.

Volodina M. N. O stikhiynom i sistemnom kharaktere terminologicheskoy nominatsii. Stephanos. Setevoe izdanie. Retsenziruemyy mul'tiyazychnyy nauchnyy zhurnal. Elektronnyy proekt filologicheskogo fakul'teta MGU imeni M.V. Lomonosova [About the spontaneous and systemic nature of the terminological nomination. Stephanos. Network Edition. Peer-reviewed multilingual scientific journal. Electronic project of the philological faculty of the Moscow State University Lomonosov]. 2017. No. 6 (26). P. 24–36. URL: https://istina.msu.ru/publications/article/87770684/

Grinev-Grinevich S. V. Terminovedenie: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy [Terminology: studies. allowance for stud. higher studies. institutions]. Moscow: Academy Publishing Center, 2008. 304 p.

Gritsenko P., Kazimirova І. Zasadi stvorennya „Slovnika lіngvіstichnikh termіnіv” [Principles of creation of „Dictionary of linguistic terms”]. URL: http://www.term–in.org/goods/15–1–1–1/category/id73/

Danilenko V. P. Russkaya terminologiya : Opyt lingvisticheskogo opisaniya [Russian Terminology: Experience of linguistic description]. Moscow: Science, 1977. 246 p.

Evloeva Z. I. Russkaya lingvisticheskaya terminologiya v evolyutivnom aspekte: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [Russian linguistic terminology in the evolutive aspect : Autoreferet of the Thesis of the Candidate of Philological Sciences]. Nalchik, 2006. 26 p.

Zakharchin V. V. Ukraїns'ka movoznavcha termіnologіya kіntsya XIX–pochatku XX stolіttya: avtoref. dis. … kand. fіlol. nauk: 10.02.01 – ukrayins'ka mova [Ukrainian Linguistic Terminology of the End of the 19th–the Beginning of the 20th Century : Autoreferet of the Thesis of the Candidate of Philological Sciences]. Kyiv, 1995. 18 p.

Kochan І. M. Dinamіka і kodifіkatsіya termіnіv z mіzhnarodnimi komponentami u suchasnіy ukraїns'kіy movі [Dynamics and codification of terms with international components in the modern Ukrainian language]. Lviv: VTS LNU im. I. Franco, 2004. 520 p.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S. Gramatyka historyczna języka polskiego. Słowotwórstwo. Warszawa, 1999. 103 s.

Grzegorczykowa R. Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 1979. 96 s.

Jakubczyk M. Duchênebillot et Malicki: les deux premiers et rivaux ouvrages polonophones consacrés à la grammaire française. Romanica Cracoviensia. 2013. T. 13. P. 20–28. URL: http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/Tom-13/Numer-1/art/1617/

Karłowicz J. Projekt terminologii językoznawczej polskiej. Prace Filologiczne. Warszawa, 1885. T. I. Z. 1. S. 102–120.

Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego : w 3 t. Warszawa : PWN, 1985. 798 s.

Koronczewski A. Polska terminologia gramatyczna. Wrocław : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1961. 117 s.

Kwilecka I., Popowska-Taborska H. Bartłomiej z Bydgoszczy leksykograf polski pierwszej połowy XVI w. Wrocław – Gdańsk, 1977. 93 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-27

Номер

Розділ

ЛЕКСИКА, ГРАМАТИКА СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ ТА ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ