Про журнал

Збірник наукових праць
Серія: Мовознавство. Літературознавство. Фольклористика.
Рік заснування: 1996
Тематика: дослідження сучасної та історичної філологічної славістики, культури, фольклору, етнографії слов'янських народів.

Галузь науки і проблематика: теоретичні та практичні дослідження проблем сучасної славістики, зокрема лінгвістичного і літературознавчого слов'янознавства, слов'янської фольклористики.
У збірнику висвітлюється широке коло проблем лінгвістичної славістики – від питань історії, теорії та структури слов’янських мов до діалектології і методики їх викладання, досліджень в галузі літератури і культури слов’ян.

ISSN 2413-0613 (друкована версія)

DOI 10.18524/2413-0613

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8929 від 05.07.2004

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 820, додаток 12 від 11.07.2016 р.

Періодичність видання: раз на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська, болгарська, польська, сербська, чеська.

Засновник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Видавництво: ФОП «OLEDAT TEC»

Головний редактор: Войцева Олена Андріївна, доктор філологічних наук, професор.

Адреса редакції: Французський бульвар, 24/26, кімн. 98, м. Одеса, Україна, 65058.

Тел.: +38 048 7760442

Електронна адреса: movoznavstvo98@gmail.com

ICV 2016: 59,70

Журнал реферується та індексується у таких базах данихІнституційний репозітарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Ulrich’s Periodicals Directory; Google АкадеміяBase-search.

Поточний номер

№ 23 (2019)
Опубліковано: 2020-01-29

Весь випуск

СЛОВ’ЯНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ, ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ, ФОЛЬКЛОР І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Переглянути всі випуски