Слов'янський збірник

Збірник наукових праць
Серія: Мовознавство. Літературознавство. Фольклористика.
Рік заснування: 1996
Тематика: дослідження сучасної та історичної філологічної славістики, культури, фольклору, етнографії слов'янських народів.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8929 від 05.07.2004

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України: №820, додаток 12 від 11.07.2016 р.

ISSN 2413-0613

DOI 10.18524/2413-0613

ICV 2016: 59.70

Журнал реферується та індексується в таких базах даних:

Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова;
Наукова періодика України” НБ України імені В. І. Вернадського;
Україніка наукова;
Українські наукові журнали;
Ulrich’s Periodicals Directory;
Google Академія;
Base-search.

Галузь науки і проблематика: теоретичні та практичні дослідження проблем сучасної славістики, зокрема лінгвістичного і літературознавчого слов'янознавства, слов'янської фольклористики.
У збірнику висвітлюється широке коло проблем лінгвістичної славістики – від питань історії, теорії та структури слов’янських мов до діалектології і методики їх викладання, досліджень в галузі літератури і культури слов’ян.

Періодичність видання: раз на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська, болгарська, польська, сербська, чеська.

Засновник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Головний редактор: Войцева Олена Андріївна, д-р філологічних наук, професор.

Адреса редакції: Французський бульвар, 24/26, кімн. 98, м. Одеса, Україна, 65058.

Тел.: +380487760442
E-mail: movoznavstvo98@gmail.com

Зображення домашньої сторінки журналу